ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ณ​ บ้านสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ กับประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด